Зали

X
3D mapping
3D мапингът е вълшебство, игра на звук и светлина, която
създава магични светове и ражда вълнуващи образи. Приказките 
оживяват, а децата се превръщат в реални герои в тях. Зали

Етаж 2
3D mapping
Етаж 1
Къщи за игра
X
3D mapping
3D мапингът е вълшебство, игра на звук и светлина, която
създава магични светове и ражда вълнуващи образи. Приказките 
оживяват, а децата се превръщат в реални герои в тях.